Sylë Hoxha: “Shkarkimi im është inicuar nga Sevdije Morina, e cila vazhdon atë që e kishte filluar Rrahman Morina dhe argati i Millosheviqit, Idain Ismaili”

0

Ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe kreu i Këshillit Prokuoria të Kosovës, Sylë Hoxha ka mbajtur sot një konferencë të jashtzakonshme shtypi ku ka adresuar akuza të ashpra ndaj disa prokurorëve, anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Sevdije Morina, Idain Ismaili, Bajram Ukaj, por edhe Aleksandër Lumezi ka thënë Hoxha se kanë bërë akuza joparimore ndaj tij dhe ka paralajmëruar padi ndaj disa prej tyre, në mesin e të cilëve sipas Hoxhës ka patur edhe të tillë si Idain Ismaili “që i ka shërbyer regjimit të Millosheviqit”. “Është inicuar shkarkimi im nga dy prokurorë, znj, Sevdije Morina, e cila vazhdon atë që e kishte filluar Rrahman Morina në vitin 1989, dhe mbeshtetur nga Idain Smajli, i cili gjatë viteve të nëntëdhjeta ka shërbyer si gjyqtar deri në kohën e pak para vitit 1999, dhe i njëjti i ka shërbyer regjimit të Sllobodan Millosheviqit dhe ka zbatuar ato ligje diskriminuese të cilat ne i luftonim me mjete paqësore deri në vitin 1997”, është shprehur ai duke njoftuar se i pezullon takimet e Këshillit Prokurorial të Kosovës deri në dekretimin e kryeprokurorit të shtetit nga presidentja e vendit.
Më poshtë mund ta lexoni fjalimin e plotë të mbajtur sot nga u.d. i kryeprokurorit të Shtetit, Sylë Hoxha, në konferencën e jashtëzakonshme për media.

 

Të nderuar të pranishëm,
Të nderuar përfaqësues të medias, shoqërisë civile,
Të nderuar qytetare të Kosovës,

Duke marrë shkas nga zhvillimet e fundit në Këshillin Prokurorial, unë sot Ju kërkoj falje dhe në të njëjtën kohë kërkoj mirëkuptim dhe vëmendje nga të gjithe Ju, për arsye se sot adresimi im do të jetë i gjatë, dhe ku do të jap përgjigje për të gjitha kritikat, vërejtjet, ofendimet, shpifjet dhe tërë ato spekulime të cilat janë shpërndarë qoftë përmes Këshillit, përmes intervistave nëpër gazetat tona të përditshme, portale apo emisione televizive, nga anëtarët e Këshillit, ish kandidatët për Kryeprokuror të Shtetit, apo kandidati i nominuar dhe i propozuar nga Këshilli për Kryeprokuror të Shtetit, z. Aleksandër Lumezi apo personalite të ndryshme në Kosovë , në adresë time dhe kundër personalitetit tim.
I njëjti fjalim është shumëzuar në shumë kopje dhe të njejtin mund t’a kenë në dispozicion të gjithë të interesuarit.

Të nderuar,
Unë besoj se qytetarët e Republikës së Kosovës, përmes televizionit apo mjeteve tjera informative, janë informuar me rrjedhën e takimit të Këshillit Prokurorial të datës 13 mars 2015.

Sidoqoftë, sot do të njohtoheni në detaje nga unë Sylë Hoxha, U.D së Kryeprokurorit të Shtetit dhe Kryetar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, lidhur me rrjedhën dhe prapaskenat e tërë asaj që ka ndodhur jo vetëm lidhur me procesin e përzgjedhjes së Kryeprokurorit të Shtetit por edhe me procese tjera me rëndësi për sistemin Prokurorial të Kosovës.

Siç edhe e paralajmërova në fillim, ky fjalim do të jetë i gjatë dhe unë paraprakisht Ju njoftoj se marr përgjegjësi penale, civile, morale dhe disiplinore për çdo fjale dhe pikë që do të paraqes sot para qytetarëve të Kosovës.

Për mua nuk është aspak e lehtë që gjërat që do t’i flas para Jush sot mund të dëmtojnë edhe më tutje sistemin Prokurorial të Kosoves, të cilin sistem e kemi ndërtuar dhe zhvilluar me aq mund, sakrificë dhe përkushtim, duke mos harruar mbështetjen e parezervë të partnerëve tanë ndërkombëtarë, si Ambasadën Amerikane, Bashkimin Evropian, USAID-in, Eulexin dhe shtetet tjera mike të Kosovës.
Konsideroj se kjo është e vetmja mënyre për të mbrojtur jo vetëm personalitetin tim por edhe vetë sistemin Prokurorial.

Mua më vjen shumë keq dhe nuk ndihem aspak mirë kur shtatë apo tetë takimet e fundit të KPK-së, nuk merr pjesë Ambasada Amerikane. Kjo për mua është shumë shqetësuese. Kjo me bën të ndihem keq dhe i turpëruar para miqve amerikan dhe të tjerëve, duke pasur parasysh përkushtimin dhe mbështetjen e tyre për të ndërtuar një sistem prokurorial të paanshëm, pavarur, dhe të drejtë ku mbizotëron e vërteta e bazuar në Kushtetutë dhe ligj, dhe jo në interesa personale të individëve të caktuar.
Të nderuar të pranishëm,
Me pensionimin e ish Kryeprokurorit të Shtetit, z. Ismet Kabashi, Këshilli Prokurorial më ka votuar për U.D. të Kryeprokurorit të Shtetit, të cilin funksion e ushtroj nga data 5 gusht 2014, dhe unë e kam dhënë fjalën dhe e kam mbajt se nuk do të aplikoj për pozitën e kryeprokurorit me të vetmin qëllim që ky proces të jetë korrekt dhe i pa-ndikuar. I njejti Këshill me pothuajse të njejtën përbërje, kishte marr vendim gjatë vitit 2014, në mes të procesit të parë të përzgjedhjes së Kryeprokurorit të Shtetit, që unë, edhe pse isha pjesë e garës për Kryeprokuror të Shtetit në atë proces të kem të drejtë për të marr pjesë në votim, lidhur me tre kandidatët më të poentuar.

Duke respektuar vendimin e po të njejtit Këshill unë edhe kam marr pjesë në procesin e votimit. Unë sot publikisht ju informoj se vota ime në atë proces eshtë ndarë për z. Aleksandër Lumezi, i cili edhe më është falenderuar përsonalisht. Vota ime ishtë ndarë për z. Lumezi duke besuar se i njëjti e ka merituar atë, duke besuar fuqishëm në atë kohë se edhe nëse do të kisha votuar për dy kandidatët tjere në garë nuk do të kisha gabuar. Unë të tre kandidatët i kam konsideruar se janë të denjë njësoj për të përfaqësuar institucionin e Prokurorit të Shtetit dhe Këshillin Prokurorial, por sidoqoftë unë kisha vetëm një votë dhe të njejtën nuk kishte mundësi t’a ndaja në tre.
Vendimin tim unë e kisha marrë në momentin kur në garë kishin mbetur të tre kandidatët nga procesi i kaluar.
Unë jam akuzuar se me dashje e kam prolonguar procesin e dytë për Kryeprokuror të Shtetit.
Unë ju përgjigjem.
Këshilli Prokurorial eshtë organ kolegjial. Vendimet merren me shumicë të votave. Unë në ketë mes, kam vetëm një votë, dhe unë jam i pari ndër të barabartët. Edhe nëse unë personalisht dua të vendos ndryshe janë votat ato që vendosin për çdo pikë në ketë Keshill.
Për hirë të korrektësisë ndaj opinionit, unë kam marrë këtë detyre me 5 gusht 2014. Unë ju informoj se Komisioni për akte normative i Këshillit, i mandatuar nga ky këshill për plotësim ndryshimin e rregullores nuk ka mundur ta përfundoj punën e tij me kohë për arsye personale të vetë antarëve të këtij Komisioni. Haxhi Derguti, anëtar i këtij Komisioni, dhe prokuror në Prokurorin e Apelit, dhe po ashtu tanimë edhe Kryetar i Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës, një kohë ka qenë në udhëtim jashtë Kosove, respektivisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të njëjten kohë, anëtari tjetër Bahri Hyseni ka pasur aksident dhe i njëjti nuk ka mundur të dal ne pune. Unë ju siguroj se asnjëherë dhe në asnjë rrethanë nuk kam kontaktuar me ketë komision për të prolonguar punën. Kanë qenë shkaqet subjektive që kjo rregullore të sjellet para këshillit për shqyrtim dhe miratim në muajin shtator 2014. Menjëherë pas miratimit, në bazë të afatave janë kryer të gjitha procedurat deri në dërgimin e propozimit për emërim tek Presidentja e Shtetit.

Të nderuar të pranishëm,

Unë dua të Ju informoj edhe për disa procese tjera që janë zhvilluar në Këshillin Prokurorial të Kosoves, dhe të cilat kanë ndikuar në tensionimin e situatës mes anëtarëve të këtij Këshilli, dhe për të cilat opinioni i gjërë duhet të dijë në mënyrë që të vie deri tek e vërteta.
Një ndër to është edhe procesi i përzgjedhjes së dy prokurorëve në Zyren e Kryeprokurorit të Shtetit dhe tre prokurorëve në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.
Në ketë konkurs të brendshëm për Zyren e Kryeprokurorit të Shtetit, kishin aplikuar disa kandidatë ndër tjerë edhe Sevdije Morina, Agim Kurmehaj, Bajram Hamitaga dhe Besim Kelmendi.
Komisioni në përberje unë ,Bajram Uka dhe Laura Pula, kishin përzgjedhur pas procesit të vlerësimit dhe intervistimit z. Besim Kelmendi dhe z. Bajram Hamitaga.
Kundër vendimit të Komisionit kishin paraqitur ankesë znj. Morina dhe z. Kurmehaj. Interesantë në këto dy ankesa, ishtë se të dyja ishin pothuajse identike, dhe me të njëjtat gabime, të dy iu kishin referuar gabimisht njejtë dispozitave ligjore të ligjit për Keshillin Prokurorial.
Ankesa e znj. Morina ndër të tjera e kontestonte z. Hamitaga, se i njëjti nuk ishte i denjë jo vetë m për të u emëruar prokuror në Zyren e Kryeprokurorit të Shtetit, por as edhe për të qenë prokuror, për shkak të mungesës së integritetit te tij. Znj. Morina thotë se kjo mund të vertetohet lehtë nëse shihet dosja e z. Hamitaga gjatë procesit të emërimit të tij në vitin 2011.
Shqetësimet e ngritura nga znj. Morina, për mua ishin shumë të rënda dhe kërkova dosjen e z. Hamitaga dhe procesin se si i njëjti është emëruar prokuror në vitin 2011. Çka ishte edhe me befasuese dhe në të njejtë n kohë shumë shqetësuese, ishte fakti se z. Bajram Hamitaga ishte përzgjedhur nga komisioni për emërim, ku kryetar i këtij komisioni ishte vetë znj. Sevdije Morina, anëtarë Aleksandër Lumezi dhe Jusuf Mejzini.
Në të njejtën kohë në vitin 2011, znj. Morina ishte edhe nën-kryetare Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Të nderuar qytetarë të Republikes së Kosovës,
Unë nuk kuptoj se si mund të akuzohet z. Hamitaga për integritet nga i njejti person që e ka propozuar për prokuror dhe i njëjti ka votuar për të në Keshill, në cilesinë e nën kryetarit të Keshillit. Mos vallë e njëjta me qëllim e ka venë Këshillin Prokurorial në lajthitje??? A lejohet dhe a i falet kjo një prokurore me përvoje mbi 20 vjeçare, një Kryeprokurore të Prokurorise Speciale, një anëtare të Keshillit, nënkryetares së Këshillit.
Ju duhet ta jepni vetë përgjigjen.
Dhe çka është edhe më serioze e njëjta tejkalon Këshillin dhe ankohet tek Eulex-i, për shkelje të procedurave nga Këshilli Prokurorial. Besimi me qytetarin, besimi me partnerë ndërkombetar nuk fitohet duke u ankuar me bazë apo pa bazë kundër shtëpisë që t’i e ke ndërtuar dhe udhëhequr për tre vite si nënkryetare e Këshillit.
Kjo është një shkelje e rënde e detyrave dhe përgjegjesive.
Unë ju lutem të keni durim dhe vemendje, sepse kam edhe shumë për të thënë .
Ankesa e znj. Morina atakon personalitetin edhe të nje prokurore në zyren time, si anëtare e Komisionit. Në ankesen e saj, znj. Morina pranon edhe vetë se me veprimet e saj ajo ka që në një ndër shkaktarët, mbi bazën e të cilave është prishur procesi i parë për përzgjedhjen e Kryeprokurorit të Shtetit. Këto shkelje janë evidentuar edhe në aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese. Ajo në shkresë e pranon se e ka poentuar prokuroren Pula me minimumin e poenave me shkrim, në kundërshtim me procedurat dhe kriteret për emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Për me të tepër znj. Morina atakon personalitetin dhe integritetin e znj. Pula mbi bazën se është hakmarrëse ndaj saj për arsye e znj. Morina nuk paska votuar për të kur është propozuar znj. Pula për U.D.e Kryeprokurorit të shtetit.
Të nderuar,
Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë e ndalon dhe e sanksionin si shkelje cenimin e integritetit të kolegeve apo të sistemit Prokurorial pa bazë.
Fatkeqësisht znj. Morina vetëm në gjashtë muajt e fundit ketë e ka bërë në mënyrë të vahzdueshme. Kaq e respekton sistmin dhe aktet që janë miratuar në këtë këshill dhe nga vetë znj.Morina.
Znj.Morina në shumë raste ka thënë se Prokurori i Shtetit është pa zot shtëpie pasi udhëhiqet me U.D, dhe se me ligj nuk është paraparë një pozitë e tillë.
E nderuara znj.Morina, Prokuroria Speciale udhëhiqet me U.D. për një kohë edhe më të gjatë se vetë Prokurori i Shtetit. Znj.Morina nuk ka dispozitë ligjore në fuqi që flet për U.D. së Kryeprokurorit të PSRK.
Unë kam një pyetje për Ju të pranishëm, a ka zot shtëpie Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës.
Unë jam sulmuar ultë për organizimin e konferencës regjionale në luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Në ketë konferencë të parën në Kosovë, me karakter kaq gjithpërfshirës ku kanë marrë pjesë kryeprokurorë nga Sllovenia,Shqipëria,Mali i Zi, Maqedonia, Kroacia, ekspert amerikan,ekspertë nga Qendra Marshall, është nder dhe privilegj jo vetëm për të organizuar por edhe për të marrë pjesë.Rezultatet janë evidente ,marrëveshja e nënshkruar me Maqedoninë ,dhe raportet ndërkombëtare për suksesin e Kosovës në luftimin e terrorizmit,duke përfshire administratën Amerikane.
Për çudi në ketë konferencë nuk kanë marrë pjesë as znj.Morina e as z.Maloku,pasiqë ishin në një punëtori zyrtare në Maqedoni, për të drejtat dhe liritë e njeriut.
Prokuroria Speciale fatkeqesisht nen udhëheqjen e znj. Morina ka dëshmuar deri tani vetëm dështime, arrestime spektakulare, por jo edhe një rezultat të vetem.\
Mos luftimi i krimit te organizuar, korrupsionit është dështim i kesaj prokurorie që udhehiqet nga znj. Morina.
Znj. Morina ju udhehiqni Prokurorinë Speciale. Në kohën e arrestimeve lidhur me veprat penale të terrorizmit, Ju nuk keni marrë pjesë në takimet kryesore me akteret tjerë kryesorë. Ju kishit arsyetim shumë interesant, ishit gjithë javën në Prishtinë dhe tërë kohën kishit mysafirë.
Kryeprokurorja e PSRK nuk mund të vijë në takime edhe kur rrezikohet siguria kombëtare sepse ka mysafirë. Pa frikë ne jemi në duar të sigurta.
E nderuara znj. Morina,ju jeni afërsisht nëntë muaj Kryeprokurore e PSRK dhe pothuajse 6 apo 7 vite zëvendëskryeprokurore. Për tërë këto vite si i arsyeton qindra mijëra euro pagë dhe nuk keni as dhjetë aktakuza për tërë ketë kohë. Si arsyeton që gjatë tërë kësaj kohe kjo Prokurori ka zhvilluar takime me Prokurorinë për krime luftë në Serbi, dhe si e shpjegoni që tërë kohën Serbia lëshon fletarreste nderkombëtare kundër shtetasve Kosovarë me të njëjtat dokumente që mirren nga kjo prokurori. A keni dijeni për këtë dhe sa është hisja e përgjegjësisë për ju personalisht si pjesë e menaxhmentit në ketë prokurori.
Çfarë përgjigje ju jep ti qytetarëve Kosovarë. Pasi që me këtë përbërje të Këshillit unë edhe përkunder vullnetit tim për bashkëpunim, ju në vazhdimësi keni injoruar urdhrat e mi dhe keni punuar sipas qejfeve tuaja.
Për informim të qytetarëve të Kosovës, Kryeprokurori i shtetit nuk ka kompetencë për të marrë masa ndaj asnjë kryeprokurori edhe në rast kur nuk zbatohen urdhrat dhe vendimet e tij. E vetmja mënyrë është paraqitja pranë zyres së prokurorit disiplinor, të cilën edhe kam filluar procedurat dhe ditëve në vijim të njëjtat do i adresoj.
Znj.Morina, ka deklaruar publikisht se në Këshillin Prokurorial ka banda kriminale në emisione televizive.
Znj. Morina sa e sa kampanja vetdijesuese kemi realizuar me partnerë ndërkombetarë për të inkurajuar qytetarët për të raportuar krimin. Unë nuk kuptoj nëse është kjo një kampanjë e re kur prokurorët raportojnë krimin tek qytetarët.
Prokuroria Speciale e lufton krimin nuk e raporton. Apo në Republikën e Kosovës, si shoqëri demokratike, është vepër penale për të diskutuar në Këshill zyrtarët nga administrata, apo kur zyrtarët e administratës diskutojnë dhe japin mendime në Këshill, kryejnë vepër penale.
Jo e nderuar, në vitin 2015, diskutimi i hapur, shprehja e mendimit eshtë vlerë dhe duhet respektuar.
Interesant pasi të njejtat akuza vijnë edhe nga z. Lumezi. Ai shkon edhe me tutje dhe thotë se nuk duhet të ndihen të kercënuar ata anëtarë të KPK-se që kanë votuar kundër apo ajo pjesë e administratës që po e pengon Këshillin në adresimin e agjendave të caktuara.
I nderuar z. Lumezi, askush nuk duhet të ndihet i kërcenuar, askush nuk duhet të përqoj mesazhe lidhur me kërcenimet. Unë shumë besoj se ju shumë shpejt do të vini në këtë pozitë, ku jeni propozuar nga vetë ky Këshill.
Pozita e kryeprokurorit të shtetit nuk ju jep as autorizim, as të drejtë të ndjekni askënd për shkak të shprehjes së mendimeve apo për shkak të kryerjes se obligimeve të tyre sipas autorizimeve të dhëna me ligj.
Ne kemi kaluar kohën kur jemi burgosur dhe apo persekutuar për shkak të prejardhjes apo bindjeve ndryshe nga të tjerët. Kosova eshtë shoqëri demokratike dhe jo autokratike. Këtu vendos ligji dhe jo individi. Apo me ardhjen tuaj, Prokurori i Shtetit do të vendoset nën massa të dhunshme dhe do të fillojnë spastrimet.
Znj. Morina dhe z. Lumezi kanë akuzuar këtë Këshilli dhe zyrtarët e administratës përmes mediave se janë bërë falsifikime në rregulloren për procesin e kryeprokurorit të shtetit. Ju lutem kur deklaroheni për media të keni shumë kujdes, sepse fjala publike ka peshë dhe përgjegjësi.
Nëse kjo është e vertëtë, se kemi bërë falsifikim me ketë rregullore, atëherë të gjithë ne si Këshill, kemi zgjedhur dhe propozuar një kandidat për Kryeprokuror të Shtetit mbi një rregullore të falsifikuar. A do të kemi me ketë rast edhe një Kryeprokuror në 7 vitet e ardhshme me mandat të falsifikuar.
A mos vallë kemi vënë në lajthitje Presidenten e Shtetit, duke propozuar z. Lumezi mbi bazën e një rregulloreje të falsifikuar.
Znj. Morina disa herë e ka përmendur se është dëmtuar rendë imazhi i sistemit Prokurorial të Kosovës, duke dërguar zyrtar teknik në bisedime në Bruksel qoftë për liberalizim të vizave, marrëveshjen për stabilizim associm, negociatat me Serbi etj.

Të nderuar qytetarë,
Përfaqësimi i sistemit prokurorial në tërë këto procese është shumë dinjitoz dhe profesional, këtu e kam konfirmimin nga të gjithë zyrtarët e lartë të BE-së në Bruksel, Kosovë, dhe Ministria e Integrimeve Evropiane. Ne përfaqësojmë dhe paraqesim sistemin prokurorial në këto mekanizma edhe më mirë se sa ndoshta jemi në realitet dhe praktikë.
Nuk është e lehtë të përfaqësosh në këto mekanizma dështimet e Prokurorise Speciale të udhëhequr nga znj. Morina.
Tani me lejoni të kthehem tek mandatet e anëtarëve të Keshillit, respektivisht të z.Bajram Uka, z.Jetish Maloku dhe znj.Sevdije Morina.
Lidhur me ketë temë, Këshilli ka zhvilluar debat për një kohë shumë të gjatë. Përderisa, Këshilli ka njohur mandatin e z. Uka edhe pas 21 janarit 2015, edhe pse i njëjti ka dalë në pension, dhe i njëjti ka status tjetër tanime në fakultet juridik të universitetit të Prishtinës. Profesor Ukaj në takimin e fundit, por edhe në shumë takime tjera, ankohet në këtë këshill, për mungesë vlerash dhe parimesh.
Unë pajtohem me Ju i nderuar z.Ukaj. Ka mungesë vlerash dhe parimesh në këtë Këshill. Unë kurrë në jetën time nuk do të kisha besuar se një dekan i një fakulteti juridik, inskenon skena dhe aktron para kamerave për situata dhe gjendje të paqena. Unë nuk do të besoja se një dekan i një fakulteti juridik qëndron në mënyrë të kontestuar si anëtar i KPK-së, pas datës 21 janar 2015; unë nuk do të kisha besuar se nje dekan dhe profesor i fakultetit juridik kërkon zgjatjen e mandatit të tij në KPK, me një udhëzim të qeverisë së vitit 2008, i cili udhëzim i referohet kornizës ligjore të para shpalljes së pavarsisë, respektivisht kornizës kushtetuese.
Si mund të flet z. Ukaj për parime dhe vlera, kur për interesa personale lejon që një institucion i pavarur si universiteti dhe fakulteti juridik të zbatoj vendime nga ekzekutivi. Apo kur përfiton personalisht, zbaton edhe vendime dhe nuk i konteston të njëjtat se përfiton personalisht.
Unë nuk dua të besoj, se për interesa të ngushta dhe personale, dhe me porosi, Ju duhet të qëndroni në këtë këshill me mandat të kontestuar.
Apo Ju duhet të qëndroni këtu, sepse keni një mision për të kryer.
z. Ukaj, Kosova është e vogël, dhe njihemi për shumë kohë, dhe Ju do të ishit personi i fundit në Këshill për të na mbajtur moral për vlera, etike dhe integritet.
Lidhur me mandatin e znj.Morina dhe z.Maloku, unë edhe sot edhe me datë 13 mars ju kam thënë se pjesëmarrja e të dyve eshtë kunderkushtëtuese, kundërligjore. Unë që nga koha që ushtroj profesionin e juristit, do të mbaj mend një kohë të gjatë datën 6 mars 2015. Në këtë takim, gjashtë anëtare të Keshillit, duke përfshirë znj. Morina, z. Maloku, z. Smaijli,mua, z. Uka dhe Ministrin Kuqi, kemi marrë për here të parë në këtë Këshill nje konstatim politik dhe jo një vendim të bazuar në ligj dhe kushtetutë .
Për herë të parë në këtë Këshill, unë nuk lejohem që ta vë në votim çështjen e mandateve të dy anëtarëve të kontestuar. Me një debat të kurdisur dhe mirë të organizuar ky këshill pa vullnetin tim konstaton se mandati i dy anëtarëve të vazhdohet.
Ky Këshill bën kuorum për të konstatuar lidhur me mandatet, duke shkelur ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të funksionit publik.
Unë ju them sot, të gjithë anëtarëve të Këshillit se, nuk zbatohet ligji me forcë, por me fakte, argumente dhe dëshmi të bazuara në kushtetutë dhe ligj.
Me 6 mars 2015, disa anëtarë të Këshillit kanë vendosur masa të dhunshme. Nuk kam besuar se praktikat e viteve të errëta të nëntëdhjeta (90) do të zbatohen në vitin 2015. Kjo është turp. Nëse jo sot, atëherë nesër apo pas 5, 10 viteve kjo tallje me sistemin Prokurorial do të del në dritë.
Sepse ka vetëm një të vërtëtë dhe herët apo vonë kjo do të del në pah.
Në takimet e fundit znj. Sevdije Morina, ka kontestuar opinionin ligjor të Ambasadës Amerikanë, i cili opinion ndër të tjera argumenton se mandati i znj.Morina dhe z.Maloku, skadon me datë 8 mars 2015, duke e quajtur dokument pa steme dhe duke u shtirurr se nuk e din se kush e ka shkruar.
Unë Ambasadës Amerikane i kërkoj falje publike në emër të këtij Keshilli për sjelljet dhe veprimet e znj. Morina. Në këtë Këshill në muajt e fundit çdo mendim që nuk përputhet me interesat e znj.Morina, z. Maloku dhe z.Uka eshtë i porositur dhe skandaloz.
E mbase edhe mendimi i projektit të BE-se eshtë i porositur dhe skandaloz, sepse i njejti eshtë pothuajse në të njejtën linjë me opinionin e Ambasades Amerikane, lidhur me mandatet e dy anëtareve znj.Morina dhe z. Maloku.
Znj. Morina,z. Maloku, ky këshill i mban afër miqt Amerikanë , i mban afër miqt Evropianë, dhe i respekton me dinjitet. Së paku ne, që ndihemi shqiptar e kemi traditë se miku që na është gjendur në ditë të vështira, duhet të nderohet me respekt.
Znj. Morina,
z.Maloku,
Nuk sulmohen anëtaret e Këshillit, nuk sulmohen miqt ndërkombetarë, vetëm e vetëm pse mendimet dhe opinionet e tyre nuk përkojnë me interesat tuaja personale.

Znj. Morina,
Z. Maloku,
Qëndrimi juaj në Këshill pas datës 8 mars 2015, dhe pa një vendim legjitim të Këshillit lidhur me mandatin tuaj, nuk është në pajtim me ligjin e aplikueshëm.
Drejtësia për ne fillon nga Këshilli Prokurorial. Drejtësia nuk është politik. Unë nuk bëj kompromis me drejtësi. Unë ju paralajmëroj që të njejtën të bëni edhe Ju. Por vendimi është i juaji personal.

Çdo qëndrim i mëtutjeshëm i dy anëtarëve të kontestuar në Këshill, pa një vendim legjitim nga vetë Këshilli, ofron pasiguri juridike lidhur me çdo vendim që merr ky Këshill. Çdo vendim mund të kontestohet qoftë në gjykata të rregullta, qoftë në gjykatën kushtetuese, varësisht prej shkeljes së të drejtave nga ky këshill.
Dhe këtu mbaron morali dhe etika i dy anëtareve të kontestuar dhe atyre që e përkrahin këtë .
Jo për interesa të ngushta personale të dy personave, duhet të vuajë i tërë sistemi prokurorial.
z. Maloku a ka konflikt interesi, punësimi i vajzës suaj në Zyren e Prokurorit Disiplinor, para disa muajve. Z. Maloku ju jeni anëtar i Komisionit Disiplinor në Këshill. Ju jeni edhe anëtar i Këshillit Prokurorial.
Se sistemi prokurorial është duke u shfrytëzuar dhe keqpërdorur për interesa personale, konfirmohet nga një shkresë dërguar Këshillit nga shoqata e prokurorëve të Kosovës, lidhur me gjendjen në Keshill dhe Prokurorin e Shtetit.
Nënkryetar i kësaj shoqatë është z. Lulzim Sylejmani.
Z. Dërguti dhe z. Sylejmani, janë prokurorë në Prokurorinë e Apelit në Prishtinë, e cila udhëhiqet nga z. Aleksandër Lumezi.
Shkresa e dërguar nga kjo shoqatë nderlidhet me z. Muqaj dhe Prokuroren Pula. Kjo shoqatë si duket ka probleme serioze me kuptimin se cili eshtë mandati saj. Shoqata ndër të tjera ka për mandat kryesor mbrojtjen e prokurorëve dhe jo për të i sulmuar të njejtit.
Si ka mundesi që z. Derguti të sulmon përmes shoqatës prokuroren Pula, për veprimet e saj si prokurore. Pse e njejta shoqatë përdor standarde të dyfishta. Pse kjo shoqatë nuk përmend ish kryetaren e kësaj shoqate prokuroren znj.Drita Hajdari dhe skandalin e saj për amnistimin e kundërligjshem të qindra mijëra eurove.

Apo valle të gjithë ish prokurorët e ish Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, të kryesuar në atë kohë nga z. Lumezi i ofrojnë vetës se tyre dhe njeri tjetrit mbrojtje dhe sulmojnë të tjerët me të gjitha mjetet.
Prokurori i Shtetit eshtë katandisur nga një luftë speciale nga një pjesë e prokurorisë speciale dhe ajo e apelit ndaj të gjithë atyre që nuk mendojnë njëjtë me ta, dhe nuk veprojnë sipas interesave të tyre.
Gabim. Shumë gabim. Jo etike, jo profesionale.
Kjo shoqatë përzihet në mënyrë të turpshme në kompetencat dhe përgjegjësitë e këtij Këshilli, kur flet për anëtar të tij. Kjo shoqatë duhet të ndaloj menjëherë të adresoj çështje që hyjnë në kuadër të këtij Këshilli, përndryshe ato konsiderohet ndërhyrje dhe ndikim në punën e tij.
Unë jam akuzuar nga Idain Smaijli për jo kompetencë në takimet e fundit. Z. Idain përfaqëson Prokurorin e Apelit në ketë Keshill, përndryshe z. Lumezin e ka për kryeprokuror apo epror të drejtpërdrejtë .
Z. Idain, jeni kryetar i komisionit për rekrutim të prokurorëve të rinj dhe kryetar i komisionit për vlerësim të përformances së prokurorëve.
Dy dështime totale. Jemi në muajin mars 2015. Punën që është dashur ta përfundoni në fund të vitit 2014, ende se keni sjellë para këtij Këshilli as tani. Janë 34 prokurorë që është dashur të vleresohen vitin e kaluar, dhe mbi 50 ketë vit. Ju tërë kohën e shpenzoni me antarë tjerë si të më shkarkoni mua dhe ofendoni mua, sepse me shkarkimin dhe ofendimet ndaj meje, të gjitha punët tjera përfundohen vetë , edhe vlerësimi i prokurorëve.
Prokurori i shtetit vuan me mungesë të prokurorëve. Ju si kryetar i komisionit për emërim të prokurorëve të rinj, keni dështuar në ketë proces, edhe pse kanë kaluar mbi gjashtë muaj që nga shpallja e konkursit.
Është me rëndësi të shkarkohet Sylë Hoxha, dhe pastaj vendoset se kush të propozohet për prokurorë, në këtë Këshill.
Papërgjegjësi totale dhe abuzim.

Të nderuar,
Jam shumë afër përfundimit të këtij adresimi:
Tani dua të kthehem tek jeta ime personale dhe sulmet e ulta drejtuar ndaj meje, sulme drejtuar ndaj personalitetit tim, integritetit dhe moralit.
Jam etiketuar në forma të ndryshme dhe me gjuhë urrejtëse. Kryesisht nga Sevdije Morina, Jetish Maloku, Idain Smajli dhe Bajram Ukaj.
Unë tanimë kam filluar me marrjen e veprimeve konkrete lidhur me shpifjet, ofendimet jo njerëzore ndaj meje dhe familjes sime. Unë jam duke analizuar autorizuar dhe do te ushtroj padi ndaj te gjithe atyre qe pa baze kanë shpifur dhe ofenduar në raport me mua.
Po ashtu, unë do të raportoj tek Zyra e Prokurorit Disiplinor edhe lidhur me shkeljet disiplinore të prokuroreve që kanë vepruar në kundërshtim me kodin e etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë.
Këto sulme dhe ofendime i kam marrë shumë rëndë, jo vetëm unë por edhe familja ime. Këto sulme dhe ofendime më kanë kthyer prapa në kohë shumë e shumë më parë. Më kanë kthyer në vitin 1989, vit kur Rrahman Morina dhe regjimi i tij me kishte sulmuar dhe kishte kërkuar shkarkimin tim, për arsye se isha dalur hapur kundër ndryshimeve kushtetuese. Sulmet e vitit 1989, nga Rrahman Morina dhe regjimi i tij, i kam pritur njëjtë, si i kam pritur edhe rrahjet, burgosjen, persekutimin. Në fund të fundit nuk kam qenë unë i vetmi në Kosovë. Ka me dhjetra, qindra e mijëra që kanë pasur fatin tim.
Kanë qenë mu këto sulme që unë kam vendosur për të marrë pjesë aktive në themelimin e Lidhjes Demokratike në Prizren, e cila në atë kohë konsiderohej si një levizje gjithëpopullore në mbrojtje të drejtave të shqiptareve në Kosove dhe me një qëllim sublim për të arritur lirinë dhe pavarsinë të cilën ne sot e gëzojmë.

Të nderuar qytetatë ,
Të nderuar Ju që më keni quajtur se i kam shërbyer ish sistemit,
Me nder dhe krenari kujtoj vitet nëntëdhjeta, si shërbyes dhe kontribues i një lëvizje gjithëpopullore në Kosovë.
Ju që me njihni e keni të qartë peripecitë që kemi pasur keto vitë të terrorit, sa e sa herë jam marrë nga policia serbe në biseda informative, sa e sa herë jam maltretuar e rrahur nga e njëjta polici. Kanë qenë vite të rezistencës. Jam i nderuar që i kam shërbyer shtetit dhe kombit tim.
Unë personalisht, nuk kisha besuar dhe nuk dua të besoj që në vitin 2015, unë të kaloj në të njejtat sfida, me po të njëjtat mënyra që i ka përdorur regjimi serb.
Unë sot jam krenar para jush dhe para qytetarëve të Kosovës.
Është inicuar shkarkimi im nga dy prokurorë, znj, Sevdije Morina, e cila vazhdon atë që e kishte filluar Rrahman Morina në vitin 1989, dhe mbeshtetur nga Idain Smajli, i cili gjatë viteve të nëntëdhjeta ka shërbyer si gjyqtar deri në kohën e pak para vitit 1999, dhe i njëjti i ka shërbyer regjimit të Sllobodan Millosheviqit dhe ka zbatuar ato ligje diskriminuese të cilat ne i luftonim me mjete paqësore deri në vitin 1997.

Unë para familjes sime dhe qytatarëve të Kosovës, ndihem i qetë dhe rehat. Unë kam zbatuar ligjin dhe standarde të larta. Unë kam rënë nën presionin e interesave të ngushta personale apo të grupeve të interesit.
Unë nuk e kam për obligim të i shërbej vetëme juve katër antarëve të këshillit dhe Aleksandër Lumezit, por jam i obliguar të i shërbej ligjit, sistemit prokurorial dhe procesit në mënyrë të pavarur.
Dhe në fund më lejoni të Ju informoj se unë sot i jam drejtuar Gjykatës Kushtetuese përmes Presidentes së Republikës për të sqaruar mandatin e tre anëtarëve të Këshillit, znj. Morina, z. Maloku dhe z. Ukaj.
Duke parasysh se jemi në pritje të dekretimit të Kryeprokurorit të Shtetit, dhe deri në dekretimin e tij takimet e Këshillit Prokurorial pezullohen. Nuk do të ketë më takime të rregullta apo të jashtëzakonshme të këtij Këshilli.

Ky vendim mirret me qëllim të ruajtjes së stabilitetit funksional të këtij Këshilli si institucion Kushtetues i Republikës së Kosovës, dhe ruajtjen e imazhit dhe kredibilitetit të këtij Këshilli.
Tërë këtë që e thashë deri me tani ka vetëm një qëllim, ruajtjen e stabilitetit të sistemit prokurorial dhe ri kuperimin e demëve të cilat tanimë i janë shkaktuar këtij sistemi. Unë në kuadër të kompetencave që burojnë nga Kushtetuta dhe Ligji do të sigurohem dhe do të marr të gjitha masat që të ruhet sistemi prokurorial dhe jo interesat personale.
Ju falenderoj për vëmendje.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here