KOMF: Mungesa e barnave në QKUK,vdekjeprurëse

0

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF shprehu shqetësimin për vonesat në furnizimin e barnave, anestetikëve, infuzioneve dhe materialit tjetër shpenzues në QKUK.

KOMF shpreh shqetësimin sidomos për mungesën për një kohë të barnave në Klinikën e Pediatrisë, Pediatrisë Intensive dhe Repartin e Hematologjisë, ku mungesa e terapisë së nevojshme për fëmijët mund të sjellë pasoja katastrofale madje dhe vdekjeprurëse për fëmijët dhe shëndetin e tyre.

KOMF kërkon nga Ministria e Shëndetësisë që të ndërmarr veprimet e nevojshme për sigurimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të barnave, anestetikëve, infuzioneve dhe materialit tjetër shpenzues në QKUK, për të garantuar që këto barna esenciale të mos mungojnë asnjëherë në repartet e lartpërmendura.

“Është përgjegjësi e MSH të ndërmarrë të gjitha masat e përcaktuara me ligj për realizimin e veprimeve të duhura me qëllim të zbatimit dhe mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, banorëve dhe shfrytëzuesve të tjerë të shërbimeve shëndetësore, në kujdesin shëndetësor. E drejta e fëmijës për trajtim shëndetësor garantohet si me Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës – KDF, ashtu dhe me legjislacionin e Kosovës. Fëmijët kanë të drejtën për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë dhe për të përfituar nga shërbimet për trajtimin e sëmundjes dhe riaftësimin e shëndetit”, thuhet në reagimin e KOMF.
KOMF thekson se të drejtën e mbrojtjes dhe të kujdesit të domosdoshëm për fëmijët e garanton edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe Ligji për Shëndetësi.

“Ligji për Shëndetësi parasheh ofrimin e shërbimeve shëndetësore gjithëpërfshirëse dhe jo diskriminuese me standarde të barabarta në kujdesin shëndetësor për të gjithë qytetarët, duke siguruar kështu standardet gjatë përmbushjes së kërkesave në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor. Përmes këtij reagimi, KOMF kërkon nga institucionet e Kosovës që urgjentisht të reagojnë dhe të sigurojnë që qytetarët e Kosovës, e në veçanti fëmijët, ti gëzojnë këto të drejta të garantuara”, thuhet në njoftim.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here