Ja cilat kafshë mund të theren për kurban

0

Kafshët të cilat mund të theren për kurban janë: lopët, devetë, dhentë dhe dhitë.

Për të qenë i vlefshëm kurbani duhet ti plotësoje këto kushte: lopët duhet të kenë më shume se dy vjet, devetë më shumë se pesë vjet, dhentë më shumë se gjashtë muaj, ndërsa dhitë me shume se një vjet. Po ashtu 4 lloje te kafshëve nuk mund të theren: kafsha e verbër, kafsha e sëmurë, kafsha e gjymtë, kafsha e çaluar.

Në therjen e një lope për kurban mund të marrin pjese shtatë persona, në deve dhjetë persona, ndërkaq delja mund të theret për një person dhe familjen e tij.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here