Avokatët e Kosovës nga sot në bojkot total

0

Oda e Avokatëve të Kosovës dhe avokatët sot do të hyjnë në bojkot të përgjithshëm, për të gjitha gjykatat, prokuroritë dhe policinë në tërë territorin e Kosovës, kjo deri në tërheqjen e urdhëresës dhe rekomandimit nga KGJK.

Këshilli Drejtues i OAK më datë 05.01.2019 në mënyrë unanime ka vlerësuar që Urdhëresa e Gjykatës Themelore në Prizren e datës 08.08.2018 dhe rekomandimi i KGJK-së i datës 27.12.2018 paraqesin shkelje themelore të parimit të qasjes në drejtësi dhe si të tilla janë të papranueshme.

Bëhet fjalë për ndalesën që është vendosur për avokatët për hyrje në gjykata pa ftesa.

Këshilli Drejtues ka kërkuar që Urdhëresa dhe Rekomandimi të tërhiqen më së voni deri më datë 08.01.2019, por pasi KGJK deri më tani nuk ka bërë tërheqjen e tyre, atëherë ka vendosur për bojkot të përgjithshëm, duke thënë se mos prezenca e avokatëve nuk do të ketë pasoja juridike për avokatët dhe palët.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here